Number of the records: 1  

Statistical machine translation

 1. Title Statistical machine translation
  Author infoAdriana Horníková
  Author Horníková Adriana EUBFHIKSA - Katedra štatistiky FHI
  Source documentTechnometrics. Vol. 53, No. 3 (2011) s. [1-2]. - Alexandria : American Statistical Association, 2011. ISSN 0040-1706
  Review documentStatistical Machine Translation / Philipp Koehn. - New York : Cambridge University Press, 2010
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageEnglish
  Country of EditionUnited States of America
  systematics 519.2 - Pravdepodobnosť a matematická štatistika
  Keywords recenzie * preklady * počítače * modely štatistické
  AnnotationRecenzia na publikáciu: Philipp Koehn: Statistical machine translation. Problematika počítačového prekladu, stručná história. Rozdelenie publikácie do jedenástich kapitol. Stručná charakteristika jednotlivých kapitol.
  Public work categoryNotice in scientific magazines and year-books
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE11 01213-001, kópia plného textu