Number of the records: 1  

Využitie technickej analýzy pri predikcii kurzu akcie

 1. Title Využitie technickej analýzy pri predikcii kurzu akcie
  Author infoPeter Markovič
  Author Markovič Peter EUBFPMKPF - Katedra podnikových financií FPM
  Source document Stratégia podnikov pri vstupe do EÚ : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Smolenice 13. decembra 1999. S. 172-174. - Bratislava : [Fakulta podnikového manažmentu EU], 1999. ISBN 80-225-1188-9
  NoteBibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE00 01432-001, kópia plného textu