Number of the records: 1  

Verbálna a neverbálna komunikácia v podniku

 1. Title Verbálna a neverbálna komunikácia v podniku
  Parallel titleVerbal and nonverbal communication in business
  Author infoStanislav Krištofík
  Author Krištofík Stanislav EUBFPMKPM - Katedra manažmentu FPM
  Source document Ekonomika, financie a manažment podniku V. : zborník vedeckých príspevkov : medzinárodná vedecká konferencia doktorandov pri príležitosti Týždňa vedy a techniky : Bratislava, 3.11.2011. [S. 1-8]. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU, 2011. ISBN 978-80-225-3299-0
  NoteRes. angl. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 316.7 - Civilizácia. Spôsob života. Sociálna komunikácia. Ideológia
  Keywords komunikácia * komunikácia interpersonálna * komunikácia firemná * komunikácia verbálna * komunikácia neverbálna
  AnnotationDve základné formy komunikácie - verbálna a neverbálna komunikácia. Neverbálna komunikácia a jej význam pre manažéra i radového pracovníka. Verbálna - rečová - ústna komunikácia. Komunikácia a jej význam v medziľudských vzťahoch.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  References (2) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE11 01435-051, originál dokumentu