Number of the records: 1  

Spolupráca Katedry tovaroznalectva a kvality tovaru so SÚTN

 1. Title Spolupráca Katedry tovaroznalectva a kvality tovaru so SÚTN
  Author infoMarta Karkalíková
  Author Karkalíková Marta EUBOBFKTK - Katedra tovaroznalectva a kvality tovaru OBF
  Source document Normalizácia : odborný časopis pre technickú normalizáciu. Roč. 17, č. 4 (Október - december 2011), s. 30. - Bratislava : Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, 2011. ISSN 1335-5511
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 378 - Vysoké školstvo. Vedecká výučba
  Keywords vzdelávanie vysokoškolské * normalizácia * predmety učebné * tovaroznalectvo * študenti * učitelia * univerzity
  AnnotationŠtudenti Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave absolvujú predmety, ktoré sa zaoberajú normami a ich využívaním. Študenti získavajú informácie o technických národných, európskych, medzinárodných normách a ich aplikácii v praxi. V rámci spolupráce Katedry tovaroznalectva a kvality tovaru OF bola udelená Cena Vladimíra Lista za normalizáciu za r. 2009 Ing. Ľudmile Kristovej za významný prínos v oblasti technickej normalizácie pri šírení poznatkov v pedagogickej, výskumnej a publikačnej činnosti.
  Public work categorySeveral publications and documents, which are not in any previous category
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE11 02024-001, kópia plného textu
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Bunches2011: 1-4