Number of the records: 1  

Ekonomická vzácnosť a racionálne rozhodovanie z pohľadu mikroekonomickej teórie

 1. Title Ekonomická vzácnosť a racionálne rozhodovanie z pohľadu mikroekonomickej teórie
  Author infoVieroslava Holková
  Author Holková Vieroslava EUBFNHKET - Katedra ekonomickej teórie FNH
  Source document Zborník z EAPG workshopu 2011 : recenzovaný zborník z workshopu Economic analysis & policy group, Belušské Slatiny, 10. - 12. jún 2011. S. 1-8. - Bratislava : [Katedra hospodárskej politiky NHF EU], 2011. ISBN 978-80-225-3280-8
  NoteITMS 26240120032. - Res. angl., slov. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 330.1 - Ekonomická veda
  Keywords teórie ekonomické * mikroekonomika * rozhodovanie * racionalita * paradigma
  AnnotationRacionalita rozhodovania je štandardne stotožňovaná s paradigmou homo oeconomicus, ktorou sa vyjadruje východiskový model ľudského správania analyzovaný v rámci ekonomickej vedy. Alternatívne prístupy k racionalite, ktoré kritizujú teoretické i praktické konsekvencie paradigmy homo oeconomicus. Odmietanie povýšenia ekonomického, resp. optimalizačného princípu na všeobecný princíp ľudského správania.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE11 01894-008, originál dokumentu