Number of the records: 1  

Špecifiká mužov a žien v rolách manažérov

 1. Title Špecifiká mužov a žien v rolách manažérov
  Author infoBohuslava Mihalčová, Anna Vistánová
  Author Mihalčová Bohuslava EUBPHFKMA - Katedra manažmentu PHF
  Co-authors Vistánová Anna EUBPHFKMA - Katedra manažmentu PHF
  Source documentAeronautika 2011 : zborník príspevkov z medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie : Herľany, 20.-21. októbra 2011. S. [1-6]. - Košice : Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta, 2011. ISBN 978-80-553-0758-9
  NoteRes. angl., slov. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 316.3 - Spoločnosť. Sociálna štruktúra
  Keywords ženy * muži * postavenie spoločenské * manažéri
  AnnotationPríspevok poukazuje na postavenie ženy v spoločnosti v rôznych historických obdobiach, zameriava sa na ženu - manažérku, porovnáva odlišný štýl vedenia žien a mužov ako manažérov.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE11 01922-001, kópia plného textu