Number of the records: 1  

Aktuálne otázky politiky Európskej únie vzťahujúcej sa na hraničné kontroly

 1. Title Aktuálne otázky politiky Európskej únie vzťahujúcej sa na hraničné kontroly
  Author infoLucia Hurná
  Author Hurná Lucia EUBFMVKMP - Katedra medzinárodného práva FMV
  Source document Medzinárodné vzťahy 2011 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 12. medzinárodnej vedeckej konferencie : zámok Smolenice 1. - 2. december 2011. S. 430-439. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3357-7
  NoteVEGA 1/0696/10. - Res. angl., slov. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from electronic source
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 339.92 - Medzinárodná hospodárska spolupráca
  Keywords Európska únia * spolupráca hospodárska medzinárodná * politika medzinárodná * vzťahy medzinárodné * hranice štátne * kontrola * migrácia * dohody medzinárodné
  AnnotationSloboda pohybu je určujúcou zásadou Európskej únie a jedným z jej najväčších úspechov je možnosť pohybovať sa v Európskej únii bez kontrol na vnútorných hraniciach. Vývoj v uplynulom období zdôraznil potrebu zabezpečiť, aby schengenský priestor dokázal účinne zvládnuť tlaky, ktorým môže byť vystavený kvôli slabinám vonkajších hraníc alebo kvôli vonkajším faktorom mimo jeho kontroly. V septembri 2011 Komisia navrhla posilniť schengenský priestor, aby dokázala zaručiť slobodu pohybu občanom Európskej únie a príslušníkom nečlenských krajín, ktorí každodenne cestujú v rámci tohto územia.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE11 02147-020, originál dokumentu