Number of the records: 1  

L´accord économique et commercial global entre le Canada et l´U.E.

 1. Title L´accord économique et commercial global entre le Canada et l´U.E. : diplomová práca
  Author infoKristína Balúnová, školiteľ: Ľudmila Lipková
  Author Balúnová Kristína
  Another authors Lipková Ľudmila (Školiteľ (konzultant)) EUBFMVKDV - Katedra medzinárodných ekonomických vzťahov a hospodárskej diplomacie FMV
  Corporation Ekonomická univerzita v Bratislave . Ústav medzinárodných programov , (Bratislava, Slovensko)
  Issue dataBratislava, 2011. - 87 s.
  Document kindpráce diplomové (Mgr.,Ing.)
  LanguageFrench
  Country of EditionSlovak Republic
  DatabaseZÁVEREČNÉ PRÁCE
  Call number857611
  AvailabilityAutor nesúhlasí so sprístupnením digitálnej rozmnoženiny