Number of the records: 1  

Problematika ohodnocovania environmentálneho dlhu

 1. Title Problematika ohodnocovania environmentálneho dlhu
  Parallel titleEnvironmental issues debt valuation
  Author infoZora Petráková, Milan Kubica
  Author Petráková Zora
  Co-authors Kubica Milan EUBFPMKPO - Katedra podnikovohospodárska FPM
  Source document Prieniky znaleckých odborov v procese znaleckého dokazovania : zborník vedeckých statí. S. 109-118. - Žilina : EDIS - vydavateľstvo Žilinskej univerzity, 2012. ISBN 978-80-554-0501-8
  NoteRes. angl., slov. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 502/504 - Ochrana prírody. Životné prostredie
  Keywords ochrana prostredia životného * ekológia * dlhy * podnik * náklady * riziko * oceňovanie
  AnnotationOchrana životného prostredia a environmentálny dlh. Určenie environmentálnej záťaže. Odstránenie environmentálnej záťaže. Náklady na odstránenie environmentálnej záťaže. Vyhodnotenie rizík a záťaží v životnom prostredí - environmental risk assessment (ERA). Metódy merania environmentálneho dlhu. Metódy komplexného hodnotenia životného prostredia.
  Public work categoryScientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE12 00119-001, kópia plného textu