Number of the records: 1  

Zlepšovanie procesov vo vybranom podniku

 1. Title Zlepšovanie procesov vo vybranom podniku
  Parallel titleProcess improvement in selected company
  Author infoMarek Andrejkovič, Zuzana Hajduová
  Author Andrejkovič Marek EUBPHFKIM - Katedra hospodárskej informatiky a matematiky PHF
  Co-authors Hajduová Zuzana EUBPHFKIM - Katedra hospodárskej informatiky a matematiky PHF
  Source document Journal of innovations and applied statistics : vedecký internetový časopis. Roč. 2, č. 1 (2012), s. 48-53 online. - Košice : Katedra hospodárskej informatiky a matematiky PHF EU, 2012. ISSN 1338-5224
  Issue dataObr., tab.
  NoteVEGA 1/0906/11. - Popis urobený: 12.9.2012. - Názov z titulnej obrazovky. - Res. angl. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 65.012.4 - Technika a metódy riadenia. Riadenie. Vedenie. Autorita
  Keywords procesy podnikové * kvalita * stroje * opravy * služby * analýzy
  AnnotationRiešenie problému zlepšovania procesov v podnikovej praxi. Na príklade podniku služieb, ktorý sa zaoberá opravou strojov, je zobrazená možnosť použitia základných nástrojov zlepšovania kvality k optimalizácii procesu opravy strojov a tým k dosiahnutiu zlepšenia v poskytovaní tejto služby. Cieľom takéhoto zlepšenia je zvýšenie spokojnosti zákazníkov, čo však nie je možné dosiahnuť bez zabezpečenia spokojných zamestnancov. Návrhy na zlepšenie.
  Public work categoryScientific titles in home not carented magazines and other year-books
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  References (1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE12 00695-001, kópia plného textu
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Numbers2012: 1

  File nameSizeTyp prístupu
  Archív publikačnej činnosti583.7 KBz IP adresy SEK po prihlásení
Number of the records: 1