Number of the records: 1  

Expert and novices decision strategies detailed tracing and comparing these two groups

 1. Title Expert and novices decision strategies detailed tracing and comparing these two groups
  Parallel titleDetailné sledovanie rozhodovacích stratégií u expertov a začiatočníkov a ich vzájomné porovnanie
  Author infoRóbert Hanák
  Author Hanák Róbert EUBFPMKIM - Katedra informačného manažmentu FPM
  Source document Trendy informačného manažmentu 2011 : recenzovaný zborník vedeckých statí z vedeckého seminára Katedry informačného manažmentu FPM EU v Bratislave, ktorý sa konal v rámci sprievodných podujatí Týždňa vedy a techniky na Slovensku v roku 2011 : Bratislava, 9. 11. 2011. S. [1-16]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3352-2
  Issue dataTab.
  NoteRes. angl. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageEnglish
  Country of EditionSlovak Republic
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE12 01124-007, originál dokumentu

Number of the records: 1