Number of the records: 1  

Consumers` behaviour - one of the causes of current global economic crisis

 1. Title Consumers` behaviour - one of the causes of current global economic crisis
  Author infoMarián Vongrej
  Author Vongrej Marián EUBFNHKET - Katedra ekonomickej teórie FNH
  Source document Ekonomická teória a ekonomická realita : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej pri príležitosti 40. výročia vedeckej spolupráce medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie : 9. november 2012 Bratislava. S. [1-7]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3476-5
  Issue dataGraf
  NoteITMS 26240120032. - Res. angl. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageEnglish
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 338.12 - Cyklický pohyb hospodárstva
  Keywords kríza finančná * kríza hospodárska * spotrebitelia * správanie spotrebiteľa * morálka
  Public work categoryInvited reports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE12 01749-009, originál dokumentu

Number of the records: 1