Number of the records: 1  

The Commercialization of the knowledge as the supposition of the economic growth

 1. Title The Commercialization of the knowledge as the supposition of the economic growth
  TranslationKomercializácia znalostí ako predpoklad ekonomického rastu
  Author infoViera Kubičková, Ladislav Bažó, Roman Staňo
  Author Kubičková Viera EUBOBFKSC - Katedra služieb a cestovného ruchu OBF - zrušená
  Co-authors Bažó Ladislav EUBOBFKSC - Katedra služieb a cestovného ruchu OBF - zrušená
  Staňo Roman EUBOBFKSC - Katedra služieb a cestovného ruchu OBF - zrušená
  Source document Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. Roč. 5, č. 19 (2012), s. 423-433. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2012. ISSN 1337-7493
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageEnglish
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 001.894/.895 - Vynálezy. Objavy. Zlepšenie. Inovácia
  Keywords rast hospodársky * inovácia * transfer inovácií * vedomosti * služby poznatkovo intenzívne
  AnnotationVedomosti ako verejný statok podporujúci rast ekonomiky. Teória endogénneho rastu. Inovácie a ich indikátory.
  Public work categoryScientific titles in home not carented magazines and other year-books
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE12 01449-010, originál dokumentu
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Bunches2012: 17-20

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.