Number of the records: 1  

Environmentálne dane verzus emisné obchodné schémy v podmienkach Európskej únie

 1. Title Environmentálne dane verzus emisné obchodné schémy v podmienkach Európskej únie
  Author infoJuraj Válek
  Author Válek Juraj EUBFNHKFI - Katedra financií FNH
  Source document Teoretické a praktické aspekty veřejných financí : [zborník abstraktov] : XVIII. ročník mezinárodní odborné konference, Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta financí a účetnictví, 12. - 13. 4. 2013 : konference se pořádá u příležitosti 60. výročí založení Vysoké školy ekonomické v Praze. S. [1-7]. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, 2013. ISBN 978-80-245-1929-6
  Issue dataTab., graf
  NoteVEGA 1/0848/11. - Res. slov. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from electronic source
  LanguageSlovak
  Country of EditionCzech Republic
  systematics 502/504 - Ochrana prírody. Životné prostredie
  Keywords ochrana prostredia životného * dane ekologické * reformy * emisie * obchod * energia * Slovensko * Európska únia
  AnnotationEnvironmentálna reforma. Systém obchodovania s emisiami. Znižovanie emisií v rámci Európskej únie. Podiel emisií skleníkových plynov v r. 2010 v Slovenskej republike podľa hlavného zdroja. Zdaňovanie energie. Daň verzus emisné obchodné schémy. Porovnanie energetických daní a obchodných schém.
  Public work categoryScientific works in not noticed year-books from international undertakings, foreign year-books
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE13 00241-007, originál dokumentu