Number of the records: 1  

Store choice by senior shoppers

 1. Title Store choice by senior shoppers
  Author infoDagmar Lesáková
  Author Lesáková Dagmar EUBOBFKMA - Katedra marketingu OBF
  Source document Current challenges of marketing and their application in practice : [proceedings of] scientific articles : 3rd year of international scientific conference : Bratislava, 25.4.2013. S. 62-67. - Bratislava : Publishing house EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3632-5
  Issue dataTab.
  NoteVEGA 1/0612/12. - Res. angl. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from electronic source
  LanguageEnglish
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 366 - Spotrebiteľ a jeho problémy
  Keywords seniori * správanie spotrebiteľa * nákup * rozhodovanie nákupné * maloobchod * potraviny * Slovensko
  AnnotationPríspevok vysvetľuje faktory ovplyvňujúce výber seniorov pri nákupe potravín. Zameriava sa na tri vekové skupiny: 60-69, 70-79, 80+ ročných. Autorka formuluje odporúčania pre maloobchod ako najlepšie uspokojiť požiadavky kupujúcich seniorov.
  Public work categoryScientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE13 00376-001, kópia plného textu