Number of the records: 1  

Rozchod s tradíciou a nekritická poddajnosť ako vybrané problematické aspekty globalizácie

 1. Title Rozchod s tradíciou a nekritická poddajnosť ako vybrané problematické aspekty globalizácie
  Parallel titleTradition rupture and uncritical manageability as chosen problematic aspects of globalization
  Author infoMarián Vongrej
  Author Vongrej Marián EUBFNHKET - Katedra ekonomickej teórie FNH
  Source document Vybudovanie laboratória makroekonomických analýz a prognóz II. : recenzovaný zborník príspevkov z vedeckého a odborného workshopu v rámci riešeného projektu OPVaV : vytvorenie excelentného pracoviska ekonomického výskumu pre riešenie civilizačných výziev v 21. storočí : Bratislava 29. apríl 2013. [S. 1-6] CD-ROM. - [Bratislava] : [Vydavateľstvo EKONÓM], [2013]. ISBN 978-80-225-3616-5
  NoteITMS 26240120032. - Res. angl., slov. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from electronic source
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 339.9 - Medzinárodné hospodárske vzťahy. Svetové hospodárstvo
  Keywords globalizácia * vzťahy medzinárodné * spolužitie mierové * bezpečnosť * problémy globálne * psychológia * psychológia sociálna
  AnnotationPríspevok sa venuje ďalším záverečným štyrom z ôsmych "smrteľných" hriechov globalizácie podľa K. Lorenza - genetický úpadok, rozchod s tradíciou, nekritická poddajnosť, jadrové zbrane. Je potrebné, aby každý jednotlivec začal sám od seba snažiť sa "činiť pokánie" a správať sa podľa zlatého pravidla – t.j. robiť to, čo chceme, aby druhí robili nám, resp. nekonať tak, ako nechceme, aby druhí konali voči nám.
  Public work categoryInvited reports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE13 00422-023, originál dokumentu