Number of the records: 1  

Príbehy zmenené na symboly

 1. Title Príbehy zmenené na symboly
  Author infoAlexander Mravčák
  Author Mravčák Alexander
  Source document Profit. Roč. 21, č. 11 (29. mája 2013), s. 12-13. - Bratislava : TREND HOLDING, s.r.o., 2013. ISSN 1335-4620
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 008 - Civilizácia. Kultúra. Pokrok. Futurológia
  Keywords kultúra * umenie * tlač * film * produkty * marketing * zisk
  AnnotationPopkultúrne symboly. Dobrý príbeh postavený na boji dobra so zlom. Spoločný menovateľ ikonických produktov populárnej kultúry - postava rebelanta. Zrod populárnej kultúry v polovici 15. storočia. Primárny účel kultúrnych ikon. Príklady ikon popkultúry od dvadsiatych rokov po deväťdesiate roky minulého storočia.
  DatabaseARTICLES
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Bunches2013: 1-13

Number of the records: 1