Number of the records: 1  

Štátna bločková lotéria už prináša prvé výsledky v oblasti odhaľovania daňových únikov

 1. Title Štátna bločková lotéria už prináša prvé výsledky v oblasti odhaľovania daňových únikov
  Author infoZuzana Neupauerová
  Author Neupauerová Zuzana EUBFNHKFI - Katedra financií FNH
  Source documentÚčtovníctvo a dane profi. (23.9.2013), [s. 1], [2,76 NS], online. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2013. ISSN 1338-4651
  NotePopis urobený: 30.9.2013. - Názov z titulnej obrazovky
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 336.4 - Iné príjmy a finančné zdroje. Colná správa
  Keywords lotérie * pokladnice registračné * povinnosť daňová * účtovníctvo daňové * podvody * únik daňový
  AnnotationLotéria má pomôcť odkryť také praktiky, keď obchodníci účtenky buď nevydávajú, alebo dajú ľuďom falošné bločky, ktoré sa nezobrazia v pamäti pokladnice. V prípade podozrenia na konkrétny typ pokladníc budú vykonané cielené miestne zisťovania u podnikateľov, ktorí používajú typ elektronických registračných pokladníc, u ktorých môže dochádzať k nepovolenej manipulácii údajov.
  URLhttp://www.uad.sk/33/statna-blockova-loteria-uz-prinasa-prve-vysledky-v-oblasti-odhalovania-danovych-unikov-uniqueiduchxzASYZNbaPiNpHHX2--Hh-RlilrtC/?query=%B9t%E1tna+blo%E8kov%E1+lot%E9ria+u%BE+prin%E1%B9a+prv%E9+v%FDsledky&serp=1
  Public work categoryWorks carried in Internet
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE13 00985-001, kópia plného textu

Number of the records: 1