Number of the records: 1  

Riziká vplývajúce na potravinovú bezpečnosť Afriky s dôrazom na akvizíciu pôdy

 1. Title Riziká vplývajúce na potravinovú bezpečnosť Afriky s dôrazom na akvizíciu pôdy
  Parallel titleThe risks that influence the food security of Afric a with emphasis on land grabbing
  Author infoĽubica Zubaľová, Boris Baumgartner
  Author Zubaľová Ľubica EUBOBFKMO - Katedra medzinárodného obchodu OBF
  Co-authors Baumgartner Boris EUBOBFKMO - Katedra medzinárodného obchodu OBF
  Source document Vedecké state Obchodnej fakulty 2013 II. : [zborník]. S. 672-684 CD-ROM. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3755-1
  Výstup z projektu VEGA 1/0391/13 Význam tretích krajín pre strategické rozvojové zámery EÚ v pokrízovom období (s implikáciami pre slovenskú ekonomiku)
  NoteVEGA 1/1185/12. - VEGA 1/0391/13
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 9 - Geografia. Zemepis. Biografia. Dejiny
  Keywords Afrika * demografia ekonomická * politika poľnohospodárska * využitie pôdy * bezpečnosť potravinová
  AnnotationTeritoriálne rozloženie pôdy, poľnohospodárska produkcia a zahraničný obchod Afriky. Demografické údaje a výživa obyvateľstva v Afrike. Riziká, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť rozvoj hospodárstva a potravinovú bezpečnosť krajín Afriky.
  Public work categoryScientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE13 01634-058, originál dokumentu

  File nameSizeTyp prístupu
  Archív publikačnej činnosti567.3 KBz IP adresy SEK po prihlásení
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.