Number of the records: 1  

Interkultúrna komunikácia v obchodných vzťahoch

 1. Title Interkultúrna komunikácia v obchodných vzťahoch
  Author infoEva Janíčková
  Author Janíčková Eva EUBFAJKNJ - Katedra nemeckého jazyka FAJ
  Source document Cudzie jazyky v premenách času III : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 23. novembra 2012 [v Bratislave]. S. 277-281 CD-ROM. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 987-80-225-3657-8
  NoteRes. slov., nem. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 316.7 - Civilizácia. Spôsob života. Sociálna komunikácia. Ideológia
  Keywords komunikácia interkultúrna * vzťahy obchodné * partneri obchodní * kultúra * správanie * jazyky cudzie
  AnnotationV súčasnom hospodárstve sa realizujú medzinárodné vzťahy v omnoho väčšej miere ako v minulosti. Veľké množstvo firiem zriaďuje a prevádzkuje v cudzích krajinách pobočky, úrady, dcérske spoločnosti. V dôsledku týchto prepojení dochádza k realizácii zahraničných ciest spojených s rozmanitosťou interkultúrnych kontaktov a stretnutí. Ich kvantitatívne rozšírenie ovplyvnilo a zmenilo kvalitu interkultúrnej komunikácie.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE13 01637-026, originál dokumentu

Number of the records: 1