Number of the records: 1  

Vzdelávacie programy pre mládež na roky 2014 - 2020

 1. Title Vzdelávacie programy pre mládež na roky 2014 - 2020
  Author infoDagmar Hrášková
  Author Hrašková Dagmar
  Source document Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. Roč. 9, č. 7 (2014), s. 9-14. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2014. ISSN 1336-9849
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 37 - Výchova. Vzdelávanie. Vyučovanie
  Keywords školstvo * sústava výchovno-vzdelávacia * vzdelávanie mimoškolské * programy sociálne * dobrovoľníctvo * zamestnanosť * začlenenie sociálne * mládež
  AnnotationDokument " Návrh Stratégie Slovenskej republiky pre mládež na roky 2014 až 2020", je vypracovaný MŠVaŠ SR a popisuje strategické ciele v rôznych oblastiach života mladých ľudí. Stratégia je výsledkom dialógu mládeže so zástupcami štátnej správy, samosprávy a mimovládneho sektora.
  DatabaseARTICLES
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Numbers2014: 1-12 + 3 príl.

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.