Number of the records: 1  

Integration of quality levels in knowledge acquiring and skills development in educational process

 1. Title Integration of quality levels in knowledge acquiring and skills development in educational process
  TranslationInterpretácia úrovne kvality v oblasti získavania vedomostí a rozvoja zručností pri výučbe
  Author infoZuzana Hajduová, Pavol Andrejovský
  Author Hajduová Zuzana EUBPHFKKM - Katedra kvantitatívnych metód PHF
  Co-authors Andrejovský Pavol EUBPHFKOP - Katedra obchodného podnikania PHF
  Source document Journal of innovations and applied statistics : vedecký internetový časopis. Roč. 4, č. 1 (2014), s. 4-8 online. - Košice : Katedra hospodárskej informatiky a matematiky PHF EU, 2014. ISSN 1338-5224
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageEnglish
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 378 - Vysoké školstvo. Vedecká výučba
  Keywords výučba vedecká * univerzity * matematika * jazyky cudzie * kvalita vzdelávania
  AnnotationVyhodnotenie úrovne kvality akvizície vedomostí a rozvíjania zručností na Podnikovohospodárskej fakulte EU v Bratislave. Výskum v oblastiach predmetov matematika a cudzie jazyky, ktoré sú obsahom prijíamcích skúšok na fakultu.
  Public work categoryScientific titles in home not carented magazines and other year-books
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE14 00396-001, kópia plného textu
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Numbers2014: 1

  File nameSizeTyp prístupu
  Archív publikačnej činnosti408 KBz IP adresy SEK po prihlásení
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.