Number of the records: 1  

Abkürzungen II.

 1. Title Abkürzungen II.
  Author infoDanuša Lišková, Radoslav Štefančík
  Author Lišková Danuša EUBFAJKJT - Katedra jazykovedy a translatológie FAJ
  Co-authors Štefančík Radoslav EUBFAJKJT - Katedra jazykovedy a translatológie FAJ
  Source document Aus einer Hand : slovník najfrekventovanejších výrazov pre študentov Fakulty aplikovaných jazykov. S. 219-265 [2,10 AH]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3861-9
  Document kindrozpis článkov z kníh
  LanguageGerman
  Country of EditionSlovak Republic
  Public work categoryChapters in scientific book titles issued in home editorship
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE14 00444-009, originál dokumentu

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.