Number of the records: 1  

Vybrané modelové prístupy na skúmanie vzťahu ukazovateľov finančnej výkonnosti a výnosu akcie podniku

 1. Title Vybrané modelové prístupy na skúmanie vzťahu ukazovateľov finančnej výkonnosti a výnosu akcie podniku
  TranslationSelected models to study the realtion between measures of financial performance and return on share of a company
  Author infoKristína Jančovičová Bognárová
  Author Jančovičová Bognárová Kristína EUBFNHKFI - Katedra financií FNH
  Source document Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. Roč. 7, č. 2 (2014), s. 60-65. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2014. ISSN 1336-1732
  NoteVEGA 1/0238/13. - Príspevok je súčasťou projektu VEGA 1/0238/13 Dane a efektívnosť nástrojov finančného reinžinieringu pri zvyšovaní výkonnosti podnikov v čase krízy
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 658.15 - Finančné hospodárstvo v podniku
  Keywords výkonnosť * ukazovatele finančné * akcie * analýza empirická * ukazovateľ EVA
  AnnotationAplikácia modelových prístupov na skúmanie vzťahu ukazovateľov finančnej výkonnosti a výnosu akcie. Boothov model výnosu akcie. Biddleho model výnosu akcie.
  Public work categoryScientific titles in home not carented magazines and other year-books
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  References (3) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE14 00473-018, originál dokumentu
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Bunches2014: 1-4

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.