Number of the records: 1  

Vlastné imanie – účtová trieda 4

 1. Title Vlastné imanie – účtová trieda 4
  Author infoBibiana Jobbágyová
  Author Jobbágyová Bibiana
  Source document Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. Roč. 9, č. 11 (2014), s. 19-23. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2014. ISSN 1337-0197
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 657.1/.2 - Účtovné systémy. Účtovné metódy
  Keywords jednotka účtovná * imanie vlastné * triedy účtové * pravidlá účtovné
  AnnotationVlastné imanie označuje vlastné zdroje majetku účtovnej jednotky . V zákone č. 431/2002 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov je vlastné imanie definované ako rozdiel majetku a záväzkov.
  DatabaseARTICLES
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Bunches2014: 1-12

Number of the records: 1