Number of the records: 1  

Vplyvy vybraných faktorov na HDP prostredníctvom vybraných modelov

 1. Title Vplyvy vybraných faktorov na HDP prostredníctvom vybraných modelov
  Author infoMarek Andrejkovič, Dávid Koščík
  Author Andrejkovič Marek EUBPHFKKM - Katedra kvantitatívnych metód PHF
  Co-authors Koščík Dávid
  Source document Trendy v aplikovaní štatistických metód pri zlepšovaní kvality V. (2014) : zborník príspevkov z V. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej na Podnikovohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach : 1. - 3. 7. 2012 Malá Ida, Slovenská republika. S. 83-90 [CD-ROM]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014 / Andrejkovič Marek ; Tkáč Michal ; Sloboda Aurel ; Trendy v aplikovaní štatistických metód pri zlepšovaní kvality Medzinárodná vedecká konferencia. ISBN 978-80-225-3876-3
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE14 01872-004, kópia plného textu

  File nameSizeTyp prístupu
  Plný text PDF442.8 KBz IP adresy EU po prihlásení
Number of the records: 1