Number of the records: 1  

Poistenie s cieľom znižovania rizika vo finančnom plánovaní

 1. Title Poistenie s cieľom znižovania rizika vo finančnom plánovaní
  Author infoMarek Andrejkovič
  Author Andrejkovič Marek EUBPHFKKM - Katedra kvantitatívnych metód PHF
  Source document Trendy v aplikovaní štatistických metód pri zlepšovaní kvality V. (2014) : zborník príspevkov z V. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej na Podnikovohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach : 1. - 3. 7. 2012 Malá Ida, Slovenská republika. S. 105 [CD-ROM]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014 / Andrejkovič Marek ; Tkáč Michal ; Sloboda Aurel ; Trendy v aplikovaní štatistických metód pri zlepšovaní kvality Medzinárodná vedecká konferencia. ISBN 978-80-225-3876-3
  NoteAbstrakt. - VEGA 1/0519/12
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  Public work categoryAbstractions of scientific titles in year-books from home conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE14 01872-003, kópia plného textu

Number of the records: 1