Number of the records: 1  

Testing Greenhouse Gasses in Slovakia for Environmental Kuznets Curve and Pollution Haven Hypothesis

 1. Title Testing Greenhouse Gasses in Slovakia for Environmental Kuznets Curve and Pollution Haven Hypothesis
  TranslationTestovanie skleníkových plynov pre environmentálnu Kuznetsovu krivku a hypotézu prístavov znečistenia
  Author infoJana Kubicová
  Author Kubicová Jana EUBFNHKFI - Katedra financií FNH
  Source document Journal of International Studies : Scientific Papers. Vol. 7, no. 2 (2014), pp. 161-177 online. - Szczecin : Centre of Sociological Research. ISSN 2306-3483
  Issue dataObr., tab., vzorce
  NoteRes. angl. Bibliogr. odkazy. - Registrovaný: Scopus
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageEnglish
  Country of EditionPoland
  systematics 519.2 - Pravdepodobnosť a matematická štatistika
  Keywords plyn * efekt skleníkový * emisie * teória ekonomického rastu * investície priame zahraničné * znečistenie prostredia životného
  AnnotationPrieskum platnosti hypotézy o environmentálnej Kuznetsovej krivke a vybraných skleníkových emisiách na Slovensku v 1993-2011. Predpoklad vzťahu medzi čistým tokom priamych zahraničných investícií a objemom skleníkových plynných emisií. Test Grangerovej kauzality.
  Public work categoryADM
  Registered inSCOPUS
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE14 01869-001, kópia plného textu

  File nameSizeTyp prístupu
  Plný text PDF663.6 KBverejne dostupné
Number of the records: 1