Number of the records: 1  

Diverzifikácia exportu a ekonomický rozvoj

 1. Title Diverzifikácia exportu a ekonomický rozvoj . Kap. 6
  Author infoMartin Lábaj, Daniel Dujava
  Author Lábaj Martin EUBFNHKHP - Katedra hospodárskej politiky FNH
  Co-authors Dujava Daniel EUBFNHKET - Katedra ekonomickej teórie FNH
  Source document Pohľady na štruktúrne problémy slovenskej ekonomiky : zborník výskumných prác. S. 152-174. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2013 ; Slovenská akadémia vied - Ekonomický ústav (Bratislava, Slovensko). ISBN 978-80-7144-216-5
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  Public work categoryScientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE13 02187-001, kópia plného textu

Number of the records: 1