Number of the records: 1  

Preddavky na daň z príjmov právnickej osoby v roku 2015

 1. Title Preddavky na daň z príjmov právnickej osoby v roku 2015
  Author infoLucia Vanková
  Author Vanková Lucia
  Source document Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. Roč. 20, č. 3 (2015), s. 2-11. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2015. ISSN 1335-7034
  NoteBibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 336.2 - Dane. Poplatky. Dávky. Odvody
  Keywords Slovensko * preddavky * osoby právnické * zákony * dane z príjmov
  AnnotationPreddavok na daň z príjmov je definovaný v § 2 písm. u) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. ako povinná platba na daň, ktorú je povinný platiť daňovník dane z príjmov v priebehu zdaňovacieho obdobia, keď skutočná výška dane za toto obdobie nie je ešte známa. Ilustračné príklady.
  DatabaseARTICLES
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Bunches2015: 1-6

Number of the records: 1