Number of the records: 1  

Variantné pohľady na odhad ceny dodatočnej informácie

 1. Title Variantné pohľady na odhad ceny dodatočnej informácie
  Parallel titleVariant views on the estimate of Expected Value of Sample Information
  Author infoPeter Bednár
  Author Bednár Peter EUBFHIKAI - Katedra aplikovanej informatiky FHI
  Source document Časopis znalostní společnosti : mezinárodní vědecký časopis. Č. 2 (2014), s. 53-63 online. - Brno : Knowler - Evropský institut pro výzkum, inovace a vzdělávání, 2014. ISSN 2336-2561
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageSlovak
  Country of EditionCzech Republic
  systematics 519.8 - Operačný výskum
  Keywords odhady * ceny * informácie * náklady * teória rozhodovania * rozhodovanie za rizika
  AnnotationProblém odhadu ceny dodatočnej informácie (EVSI), ktorej znalosť je potrebná pre rozhodnutie o vynaložení nákladov na dodatočné šetrenie, resp. ich zamietnutie. Vychádza sa z predpokladu, že je známy tzv. spresnený vektor rizika, ktorý sa používa na odhad ceny dodatočnej informácie.
  Public work categoryScientific titles in foreign not carented magazines and other year-books
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE15 00299-001, kópia plného textu
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Numbers2014: 2

  File nameSizeTyp prístupu
  PDF fulltext258.3 KBverejne dostupné
Number of the records: 1