Number of the records: 1  

Inovácia podnikových organizačných procesov v automobilovej výrobe na báze terchnickej špecifikácie ISO/TS 16949

 1. Title Inovácia podnikových organizačných procesov v automobilovej výrobe na báze terchnickej špecifikácie ISO/TS 16949
  Author infoMilan Majerník, Lenka Štofová, Martin Bosák, Petra Szaryszová
  Author Majerník Milan EUBPHFKMA - Katedra manažmentu PHF
  Co-authors Štofová Lenka EUBPHFKMA - Katedra manažmentu PHF
  Bosák Martin EUBPHFKMA - Katedra manažmentu PHF
  Szaryszová Petra EUBPHFKMA - Katedra manažmentu PHF
  Source documentTechnické vedy a výrobný manažment 2015 : zborník abstraktov z medzinárodnej vedeckej konferencie : Vysoké Tatry, Tatranská Štrba, 16.4.-17.4.2015. S. 91. - Košice : Katedra manažmentu, Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach, Ekonomická univerzita v Bratislave, 2015 ; Technické vedy a výrobný manažment 2015 Medzinárodná vedecká konferencia. ISBN 978-80-971555-4-4
  NoteAbstrakt
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  Public work categoryAbstractions of scientific titles in year-books from home conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE15 00334-001, kópia plného textu

Number of the records: 1