Number of the records: 1  

Sociálne inovácie

 1. Title Sociálne inovácie
  Parallel titleSocial innovations
  Author infoDaniela Rybárová
  Author Rybárová Daniela EUBFPMKPO - Katedra podnikovohospodárska FPM
  Source document Konkurencieschopnosť podnikov v etape oživovania globálnych trhov : zborník abstraktov z vedeckého seminára KPH : 4.-6. jún 2015 Horný Smokovec. S. 41-42 CD-ROM. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015 / Grisáková Nora ; Kintler Jakub ; Kufelová Iveta ; Štetka Peter ; Fendeková Eleonora ; Konkurencieschopnosť podnikov v etape oživovania globálnych trhov Vedecký seminár. ISBN 978-80-225-4115-2
  NoteAbstrakt. - VEGA 1/0784/15. - Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  Public work categoryAbstractions of scientific titles in year-books from home conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE15 00798-014, originál dokumentu

Number of the records: 1