Number of the records: 1  

Modelovanie rozdelenia miezd zamestnancov pomocou zmesi viacerých rozdelení

 1. Title Modelovanie rozdelenia miezd zamestnancov pomocou zmesi viacerých rozdelení
  Parallel titleModelling the wage distribution by a mixture distribution
  Author infoFrantišek Foltán, Zuzana Töröková
  Author Foltán František
  Co-authors Töröková Zuzana EUBFNHKBF - Katedra bankovníctva a medzinárodných financií FNH
  Source document Nové výzvy pre sociálnu politiku a globálny trh práce 2015 : elektronický zborník vedeckých prác : medzinárodná vedecká konferencia : Veľký Meder, 14. a 15. máj 2015. S. 170-177 CD-ROM. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2015 / Přívara Andrej ; Barta Michal ; Mihály Gejza ; Přívarová Magdaléna ; Nové výzvy pre sociálnu politiku a globálny trh práce 2015 Medzinárodná vedecká konferencia. ISBN 978-80-225-4078-0
  Issue dataGrafy, tab., vzorce
  NoteRes. angl. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 519.2 - Pravdepodobnosť a matematická štatistika
  Keywords mzdy * modelovanie * modelovanie pravdepodobnostné * Slovensko
  AnnotationMožnosti aplikácie pravdepodobnostného modelovania výšky miezd s cieľom získať vhodné rozdelenie miezd všetkých zamestnancov v Slovenskej republike. Príspevok sa zameriava na možnosti tvorby nových rozdelení, kde využíva postup tvorby zmesi viacerých teoretických rozdelení, pričom výsledný tvar bude predstavovať lineárnu kombináciu viacerých teoretických rozdelení. Aplikácia tohto postupu je vhodná práve pri súboroch, ktoré sú značne heterogénne a nie je možné prijať hypotézu o zhode empirického rozdelenia a teoretického rozdelenia, vyjadreného jednoduchým modelom.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE15 00900-025, originál dokumentu

  File nameSizeTyp prístupu
  Archív publikačnej činnosti426 KBz IP adresy SEK po prihlásení
Number of the records: 1