Number of the records: 1  

Corporate social responsibility as a source of competitive advantage in the application of competitive strategies of banks in Slovakia

 1. Title Corporate social responsibility as a source of competitive advantage in the application of competitive strategies of banks in Slovakia
  TranslationKorporátna sociálna zodpovednosť ako zdroj konkurenčnej výhody v aplikácii na konkurenčné stratégie bánk na Slovensku
  Author infoLenka Šprochová, Erika Mária Jamborová
  Author Šprochová Lenka EUBOBFKMO - Katedra medzinárodného obchodu OBF
  Co-authors Jamborová Erika Mária EUBOBFKMO - Katedra medzinárodného obchodu OBF
  Source document Central and Eastern Europe in the changing business environment : proceedings : 15th international scientific conference : Prague, Czech Republic and Bratislava, Slovakia, 29th may 2015. S. 249-259. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015 / Krajčík Daniel ; Plchová Božena ; Černohlávková Eva ; Central and Eastern Europe in the changing business environment International scientific conference. ISBN 978-80-225-4085-8
  Issue dataTab.
  NoteVEGA 1/1057/12. - Res. angl. Bibliogr. odkazy. - Registrovaný: Web of Science
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageEnglish
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 65.011.1 - Politika podnikania. Podniková stratégia
  Keywords zodpovednosť podniku spoločenská * bankovníctvo * výhody konkurenčné * stratégia podniková
  AnnotationSociálne zodpovedné správanie (CSR) korporácií v bankovom sektore v SR. CSR vo VÚB, a.s. - analýza implementácie v stratégii konkurencieschopnosti so zameraním na silné a slabé stránky aplikácie konceptu s ohľadom na špecifické skupiny akcionárov.
  Public work categoryReports at international scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE15 00898-011, originál dokumentu

Number of the records: 1