Number of the records: 1  

Korigované normované rezíduá

 1. Title Korigované normované rezíduá
  Author infoMilan Terek
  Author Terek Milan EUBFHIKSA - Katedra štatistiky FHI
  Source document Štatistické metódy v ekonómii : 9. odborný seminár : [abstrakty] : 4. - 5. 6. 2015, Virt, Slovensko. S. 26. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015 / Vojtková Mária ; Štatistické metódy v ekonómii Odborný seminár. ISBN 978-80-225-4146-6
  Issue dataVzorce
  NoteAbstrakt. - VEGA 1/0092/15
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  Public work categoryAbstrakty odborných prác z domácich podujatí (konferencie...)
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE15 01033-014, originál dokumentu

Number of the records: 1