Number of the records: 1  

Implementácia kvantitatívnych metód v podmienkach hospodárskej súťaže

 1. Title Implementácia kvantitatívnych metód v podmienkach hospodárskej súťaže
  Author infoRoman Lacko
  Author Lacko Roman EUBPHFKKM - Katedra kvantitatívnych metód PHF
  Source document Trendy v aplikovaní štatistických metód pri zlepšovaní kvality VI. (2015) : zborník príspevkov zo 6. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej na Podnikovohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach : 3.7.2015 Malá Ida, Slovenská republika. S. 56 CD-ROM. - Košice : Katedra kvantitatívnych metód PHF EU, 2015 / Andrejkovič Marek ; Tkáč Michal ; Hajduová Zuzana ; Trendy v aplikovaní štatistických metód pri zlepšovaní kvality Medzinárodná vedecká konferencia. ISBN 978-80-225-4102-2
  NoteAbstrakt
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 330.4 - Matematická ekonómia
  Keywords metódy kvantitatívne * ukazovatele ekonomické * proces výrobný
  Public work categoryAbstractions of scientific titles in year-books from home conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE15 01097-001, kópia plného textu

  File nameSizeTyp prístupu
  Archív publikačnej činnosti325.9 KBz IP adresy SEK po prihlásení
Number of the records: 1