Number of the records: 1  

Analýza prostredia podniku ako faktor konkurenčného úspechu

 1. Title Analýza prostredia podniku ako faktor konkurenčného úspechu
  Author infoFrantišek Hurný
  Author Hurný František EUBPHFKKM - Katedra kvantitatívnych metód PHF
  Source document Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód VI. (2015) : zborník príspevkov zo 6. medzinárodnej vedeckej konferencie konanenej na PHF EU v Košiciach na Katedre kvantitatívnych metód : 22.-25.4.2015, Košice, Slovenská republika. S. 135 CD-ROM. - Košice : Katedra kvantitatívnych metód PHF EU, 2015 / Hudák Matej ; Tkáč Michal ; Sloboda Aurel ; Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód Medzinárodná vedecká konferencia. ISBN 978-80-225-4101-5
  NoteAbstrakt
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  Public work categoryAbstractions of scientific titles in year-books from home conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE15 01246-001, kópia plného textu

  File nameSizeTyp prístupu
  Archív publikačnej činnosti390.5 KBz IP adresy SEK po prihlásení
Number of the records: 1