Number of the records: 1  

Persuazívne aspekty v telemarketingu

 1. Title Persuazívne aspekty v telemarketingu
  Parallel titlePersuasive aspects in telemarketing
  Author infoRóbert Šlosár, Nikola Švejdová
  Author Šlosár Róbert EUBFPMKPO - Katedra podnikovohospodárska FPM
  Co-authors Švejdová Nikola EUBFPMKPO - Katedra podnikovohospodárska FPM
  Source document Alternatívne modely difúzie produktových inovácií na trhoch EÚ : zborník abstraktov z vedeckého seminára KPH pri príležitosti Týždňa vedy 2015 : 5. november 2015 Bratislava. S. 47-49 CD-ROM. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015 / Štetka Peter ; Šlosár Róbert ; Švejdová Nikola ; Tršťanská Alena ; Grisáková Nora ; Alternatívne modely difúzie produktových inovácií na trhoch EÚ Vedecký seminár z Týždňa vedy. ISBN 978-80-225-4175-6
  NoteAbstrakt. - I-15-102-00 50%. - VEGA 1/0546/15 50%. - Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  Public work categoryAbstractions of scientific titles in year-books from home conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE15 01287-023, originál dokumentu

Number of the records: 1