Number of the records: 1  

Klasické a novodobé nástroje komunikačného mixu pri priemyselnom marketingu

 1. Title Klasické a novodobé nástroje komunikačného mixu pri priemyselnom marketingu
  Parallel titleTraditional and new communication mix instruments in industrial marketing
  Author infoZuzana Lukačovičová
  Author Lukačovičová Zuzana EUBOBFKMA - Katedra marketingu OBF
  Source document Aktuálne problémy spotrebiteľského správania a osobnej spotreby vybraných skupín populácie SR : zborník vedeckých statí z riešenia výskumného projektu VEGA 1/0224/15. S. 49-59 CD-ROM. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015 / Šimo Dušan ; Hölcz Róbert. ISBN 978-80-225-4180-0
  Issue dataObr.
  NoteBibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 339.138 - Marketing
  Keywords podnik * marketing * komunikácia marketingová
  AnnotationKlasické nástroje komunikačného mixu na priemyselnom trhu. K súčasným trendom marketingovej komunikácie patria alternatívne možnosti reklamy, sponzoring, udalosti a zážitky, interaktívny marketing, sociálne médiá, guerilla marketing, green marketing a neuromarketing.
  Public work categoryScientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE15 01549-005, originál dokumentu

  File nameSizeTyp prístupu
  Archív publikačnej činnosti381.8 KBz IP adresy SEK po prihlásení
Number of the records: 1