Number of the records: 1  

Veličiny používané v mzdovom účtovníctve v roku 2016 podrobnejšie

 1. Title Veličiny používané v mzdovom účtovníctve v roku 2016 podrobnejšie
  Author infoEva Gášpárová
  Author Gášpárová Eva
  Source document Daňový a účtovný poradca podnikateľa. Roč. 21, č. 8 (2016), s. 141-159. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2016. ISSN 1335-0897
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 331.2 - Platy. Mzdy. Honoráre. Odmeny
  Keywords účtovníctvo mzdové * mzdy minimálne * mzdy priemerné * poistenie sociálne * poistenie zdravotné * poistné * zrážky zo mzdy
  AnnotationV oblasti mzdového účtovníctva sa v roku 2016 budú používať veličiny odvodené od všeobecného vymeriavacieho základu a priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR za kalendárny rok 2014, veličiny odvodené od sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu platnej k 1.1.2016, veličiny ustanovené príslušnými právnymi predpismi na rok 2016 a veličiny vyplývajúce z techniky výpočtov použitím koeficientov platných pre rok 2016, ustanovených príslušnými právnymi predpismi.
  DatabaseARTICLES
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Numbers2016: 8

Number of the records: 1