Number of the records: 1  

Význam marketingovej prezentácie začínajúcich malých a stredných podnikov prostredníctvom sociálnych médií

 1. Title Význam marketingovej prezentácie začínajúcich malých a stredných podnikov prostredníctvom sociálnych médií
  Author infoMiroslav Uhliar
  Author Uhliar Miroslav EUBFPMKPO - Katedra podnikovohospodárska FPM
  Source document Trendy v podnikání 2016 : recenzovaný sborník příspěvků : mezinárodní vědecká konference, Plzeň, 10.-11.11.2016. [S. 1-7] CD-ROM. - Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2016 ; Trendy v podnikání 2016 Mezinárodní vědecká konference. ISBN 978-80-261-0648-7
  Issue dataGrafy, obr., tab.
  NoteKEGA 042EU-4/2014. - Res. angl. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionCzech Republic
  systematics 681.324 - Počítačové systémy. Počítačové siete
  Keywords podnik malý * podnik stredný * prezentácia firemná * marketing * siete sociálne * médiá sociálne * benefity
  AnnotationCharakteristika MSP. Marketingová prezentácia MSP prostredníctvom sociálnych sietí. Využívanie jednotlivých platforiem sociálnych sietí užívateľmi. Poradie významnosti jednotlivých sociálnych sietí z hľadiska marketingu. Benefity marketingu na sociálnych sietiach. Potreba vzdelávania sa podnikateľov, marketingových pracovníkov a študentov v oblasti využívania sociálnych sietí na marketingové účely pre ich lepšie uplatnenie sa na trhu.
  Public work categoryReports at international scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  References (2) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE16 01005-013, originál dokumentu

Number of the records: 1