Number of the records: 1  

Cloud computing and the specifics of concluding cloud contracts

 1. Title Cloud computing and the specifics of concluding cloud contracts
  TranslationCloud computing a špecifiká uzatvárania cloudových zmlúv
  Author infoAnna Ondrejková
  Author Ondrejková Anna EUBFHIKAI - Katedra aplikovanej informatiky FHI
  Source document2016 M-Sphere Book of papers : selected papers presented at 5th International M-Sphere conference for multidisciplinarity in science and business : Dubrovnik, Croatia, 27th-29th October 2016. Pp. 202-211 online. - [Zagreb] : Accent, 2016 ; M-Sphere conference for multidisciplinarity in science and business International conference. ISBN 978-953-7930-11-0
  NotePopis urobený: 21.2.2017
  Other Interrelated Works Cloud computing and the specifics of concluding cloud contracts / Ondrejková Anna
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageEnglish
  Country of EditionCroatia
  systematics 681.324 - Počítačové systémy. Počítačové siete
  Keywords cloud computing * služby * služby informačné * kontrakty * zmluvy obchodné * podnik * firmy * bezpečnosť informačná * definície * pojmy * Európska únia
  AnnotationDefinícia pojmu cloud computing a súvisiacich pojmov: softvér ako služba (SaaS), platforma ako služba (PaaS), infraštruktúra ako služba (IaaS), verejný cloud, súkromný cloud, virtualizácia, spoľahlivosť, škálovateľnosť či bezpečnosť cloudu. Príklady cloudových služieb: Google Apps, Microsoft Azure, Amazon simple storage service (S3). Rozvoj a história cloud computingu. Výhody cloud computingu: rýchle nasadenie, vysoká flexibilita, zdieľanie zdrojov, znížená energetická náročnosť. Nevýhody cloud computingu: závislosť na poskytovateľovi, nevhodné používateľské rozhranie, nižšia stabilita, legislatívne problémy. Problematika bezpečnosti cloudových služieb v podniku. "Uvoľnenie potenciálu cloud computingu v Európe" - Európska stratégia pre cloud computing (European cloud strategy 2012) a následné iniciatívy. Bezpečné a férové podmienky pre cloudové zmluvy. Špecifiká návrhu cloudovej zmluvy. Distribúcia cloud computingu v Európe.
  Public work categoryReports at international scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  References (2) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE16 01459-001, kópia plného textu

Number of the records: 1