Number of the records: 1  

Competitiveness of Small and Medium – sized Enterprises in the Single European Market

 1. Title Competitiveness of Small and Medium – sized Enterprises in the Single European Market
  TranslationKonkurencieschopnosť malých a stredných podnikov na jednotnom európskom trhu
  Author Čihovská Viera EUBOBFKMA - Katedra marketingu OBF
  Co-authors Stanková Monika EUBOBFKMA - Katedra marketingu OBF
  Source document Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment : Proceedings of 18th International Joint Conference : May 25, 2018, Bratislava, Slovakia and Prague, Czech Republic. P. 25-34 CD-ROM. - Praha : Oeconomica Publishing House, University of Economics, Prague, 2018 / Černá Iveta ; Bolotov Ilya ; Grmelová Nicole ; Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment International Joint Conference. ISBN 978-80-245-2265-4. ISSN 2453-6113
  NoteRegistrovaný vo: Web of Science
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageEnglish
  Country of EditionCzech Republic
  Keywords podnik malý * podnik stredný * trh jednotný * konkurencieschopnosť * Európska únia * prieskum trhu
  AnnotationDefinícia povahy a význam malých a stredných podnikov v Slovenskej republike. Poukázanie na marketingové predpoklady ich konkurencieschopnosti v EÚ na spoločnom trhu, bariéry, ich silné a slabé stránky, ktoré vyplynuli z kvantitatívneho prieskumu. Prieskum bol uskutočnený na vzorke 256 náhodne vybraných malých a stredných podnikov v SR.
  Public work categoryReports at international scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE18 00241-002, online

  File nameSizeTyp prístupu
  Archív publikačnej činnosti285 KBz IP adresy SEK po prihlásení
Number of the records: 1