Number of the records: 1  

Neverbálna komunikácia v interkultúrnom kontexte

 1. Title Neverbálna komunikácia v interkultúrnom kontexte
  TranslationNon-verbal Communication in an Intercultural Contex
  Author infoZuzana Kočišová
  Author Kočišová Zuzana EUBFAJKNJ - Katedra nemeckého jazyka FAJ
  Source document Aktuálne pohľady na výskum cudzích jazykov a interkultúrnej komunikácie : zborník vedeckých prác. S. 48-55 CD-ROM. - Trnava : Slovenská spoločnosť pre regionálnu politiku pri SAV, 2019 / Štefančík Radoslav ; Lišková Danuša ; Dulebová Irina. ISBN 978-80-972278-4-5
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords komunikácia verbálna * komunikácia neverbálna * komunikácia interkultúrna
  AnnotationCharakteristika verbálnej a neverbálnej komunikácie. Reč tela, neverbálne signály a emócie. Interkultúrna komunikácia. Gestá pri intekultúrnej komunikácii. Ignorovanie kultúrnych osobitostí je rovnakou chybou, ako príliš horlivé prispôsobovanie sa cudzej kultúre.
  Public work categoryScientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE19 00197-007, kópia plného textu

  File nameSizeTyp prístupu
  Plný text PDF669.7 KBz IP adresy SEK po prihlásení
Number of the records: 1