Number of the records: 1  

Kontrola, kontrolovanie a controlling

 1. Title Kontrola, kontrolovanie a controlling
  Parallel titleControl, Controlling and Management Accounting
  Author infoJuraj Mišún, Paulína Paprskárová
  Author Mišún Juraj EUBFPMKPM - Katedra manažmentu FPM
  Co-authors Paprskárová Paulína EUBFPMKPM - Katedra manažmentu FPM
  Source document Trendy interného kontrolovania v podnikateľských subjektoch vo svetle nových výziev II. : recenzovaný zborník vedeckých statí. S. 77-87 CD-ROM. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2019 / Mišún Juraj ; Kráčmar Ján ; Dušek Jiří. ISBN 978-80-7556-041-4
  NoteVEGA 1/0135/17
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionCzech Republic
  Keywords kontrola * manažment
  AnnotationKontrola a kontrolovanie sú dva pojmy, ktoré sú ako synonymá spájané s posledným krokom manažérskeho procesu. Hranica medzi určením kontroly a kontrolovania, prípadne ďalších pojmov využívaných v súvislosti s touto problematikou v odbornej literatúre, nie je pevne vymedzená a v mnohých literárnych zdrojoch sa rozdiely prelínajú alebo naopak rozširujú. Počas krízy sa kontrolovanie stalo významnou výhodou pri získavaní a zvyšovaní konkurenčnej výhody na trhu, a preto vidíme dôležitosť vo vymedzení rozdielov medzi vybranými pojmami. Sumarizácia vývoja terminológie z oblasti kontroly a kontrolovania a zadefinovanie rozdielov medzi týmito dvoma pojmami.
  Public work categoryScientific titles in foreign noticed scientific year-books (not conference)
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE19 00196-010, kópia plného textu

  File nameSizeTyp prístupu
  Plný text PDF590.6 KBz IP adresy SEK po prihlásení
Number of the records: 1