Number of the records: 1  

Daň z nehnuteľnosti - povinnosti a daňové zvýhodnenie

 1. Title Daň z nehnuteľnosti - povinnosti a daňové zvýhodnenie
  Author infoIrena Bubeníková
  Author Bubeníková Irena
  Source document Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. Roč. 14, č. 9 (2019), s. 66-69. - Žilina : Poradca, 2019. ISSN 1337-060X
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords dane z nehnuteľností * dane miestne * priznania daňové * zvýhodnenie daňové
  AnnotationDruhy miestnych daní podľa par. 2 zákona č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Povinnosť priznať a platiť daň z nehnuteľnosti.
  DatabaseARTICLES
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Numbers2019: 9

Number of the records: 1