Number of the records: 1  

Odpisovanie dlhodobého majetku v štátnej správe a samospráve

 1. Title Odpisovanie dlhodobého majetku v štátnej správe a samospráve
  Author infoJana Hvojníková
  Author Hvojníková Jana
  Source document Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. Roč. 14, č. 12 (2019), s. 20-24. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2019. ISSN 1337-0197
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords jednotka účtovná * majetok dlhodobý * odpisy * smernice * plán
  AnnotationS úpravou odpisov dlhodobého majetku bolo vydané metodické usmernenie č. MF/013292/2017-352 v znení dodatku č. 1, a metodická pomôcka č. MF/019776/2017-352. Účtovná jednotka je povinná vypracovať svoj odpisový plán, na základe ktorého sa bude dlhodobý majetok odpisovať, a dôsledne posúdiť dobu životnosti. Majetok sa odpisuje do výšky jeho ocenenia v účtovníctve. Vzor odpisového plánu a príklad výpočtu odpisov.
  DatabaseARTICLES
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Numbers2019: 12

Number of the records: 1