Number of the records: 1  

Social Corporate Responsibility

 1. Title Social Corporate Responsibility
  TranslationSpoločenská zodpovednosť politikov
  Author infoBohuslava Mihalčová, Jana Vajdová
  Author Mihalčová Bohuslava EUBPHFKMA - Katedra manažmentu PHF
  Co-authors Vajdová Jana EUBPHFKKM - Katedra kvantitatívnych metód PHF
  Source document Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente. Roč. 16, č. 1 (2020), s. 29-37 online. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU, 2020. ISSN 1336-7137
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageEnglish
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords zodpovednosť spoločenská * podnik * konkurencieschopnosť * podnikanie
  AnnotationPoukázanie na dôležitosť prepojenia úspešného a súčasne spoločensky zodpovedného podniku.
  Public work categoryScientific works in others home magazines
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE20 00127-001, kópia plného textu
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Numbers2020: 1

  File nameSizeTyp prístupu
  Plný text PDF235.9 KBz IP adresy SEK po prihlásení
Number of the records: 1