Number of the records: 1  

Čo sa mení v zákone o dani z motorových vozidiel po 1.1.2020?

 1. Title Čo sa mení v zákone o dani z motorových vozidiel po 1.1.2020?
  Author infoJana Fülöpová
  Author Fülöpová Jana
  Source document Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. Roč. 28, č. 3 (2020), s. 8-19. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2020. ISSN 1335-2024
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords vozidlá motorové * dane * zákony * novelizácia
  AnnotationZákon č.361/2014 Z.z. o dani z motorových vozidiel, bol s účinnosťou od 1.1.2020 novelizovaný zákonom č.364/2019 Z.z. Novelou zákona nedošlo k zmene vymedzenia podmienok, za ktorých sa vozidlo stáva predmetom dane. Dôležité: vozidlo je predmetom dane vždy, ak sa používa na podnikanie a ak sú splnené zákonné podmienky predmetu dane, najmä príslušnosť ku kategórii vozidiel zdaňovaných daňou z motorových vozidiel a evidovaných v evidencii Slovenskej republiky. Došlo k upresneniu pojmu „používanie vozidla na podnikanie“ a to iba na účely tohto zákona. Vozidlo sa tak stáva predmetom dane nielen na základe jeho skutočného fyzického použitia, ale už aj vtedy, ak sa o ňom účtuje ako o majetku (zaradenie vozidla do užívania).
  DatabaseARTICLES
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Numbers2020: 3

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.